Het kan geen verrassing zijn; de zomer is een feit! De weersverwachtingen laten hoge temperaturen zien voor de komende dagen en de terrassen lopen, ondanks de nog steeds aanwezig coronadreiging, weer vol. En ergens in die periode waren Arno Izaaks en ik getuige van een zonnende sperwer (Accipiter nisus). De waarneming duurde circa 10 minuten waarbij het vrouwtje haar nog kleine jong(en) alleen liet op het nest en grofweg vijftig meter verder in een boom ging zonnen. Dit lijkt een niet al te veel zeggende waarneming, meerdere vogelsoorten doen dit immers en hoe spannend is het nog, maar dat ligt zeker voor een sperwer toch iets anders.

Hoewel dit zonnebaden inderdaad vaker bij roofvogels als havik of wespendief is waargenomen is dat bij sperwer niet zo. Rob Bijlsma, Bennie van den Brink, Ben Koks, Ron Poschkens en Petra de Vlaming beschrijven dit gedrag in het artikel “Zon-gedrag van Grauwe Kiekendief Circus pygargus, Havik Accipiter gentilis, Sperwer A. nisus en Buizerd Buteo buteo” maar dit is, voor wat het sperwers betreft, al weer redelijk gedateerd en voor zover ik weet en heb kunnen vinden het enige wat er over is geschreven.

Wanneer ik het heb over zonnebaden dat heb ik het uiteraard niet over een zichzelf drogende vogel direct na bijvoorbeeld een regenbui en ook niet over een vogel die verkoeling zoekt. En ook het zogenaamde ‘mantelen’ versta ik hier niet onder. Bij ‘mantelen’ dekt de roofvogel de prooi af zodat eventuele concurrenten dit niet kunnen afpakken. Dat alles heeft dus niets met zonnebaden te maken.

Onder zonnebaden versta ik een vogel die zie echt in de zon breed maakt teneinde zoveel mogelijk zon en dus warmte op te vangen. Je zou kunnen nadenken over of dit iets te maken kan hebben met de bestrijding van parasieten. Maar je zou ook kunnen denken, een theorie die ik zelf wel een beetje aanhang, dat het dier gewoon optimaal probeerde te genieten van de warmte en de zon. 

En het is die gedachte welke me een goed gevoel geeft. Een vrouwtje sperwer genietende van het vroege ochtendzonnetje ergens in juni….

Uiteraard zegt het niets dat het niet veel is waargenomen. Wellicht gebeurd het elke dag maar er zijn niet veel mensen, zo lijkt het althans, hier getuige van geweest. 

 

4 Replies to “Zonnebaden…”

  1. Een van haar jongen van dit jaar deed haar onlangs na. Zie htps://kiekjesdief.nl/jml3/mijn-vogellogboek/3506-zonnende-roofvogels
    Groet,
    Wim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *