Mr. Me en Mrs. Jones.

Raven 2019

 

Als iets tot m’n verbeelding spreekt dan is het wel een raaf. Ik had ze wel eens van ver over zien vliegen of gehoord maar dat was het wel. Ik was dan ook als een kind zo blij toen ik de tip kreeg van een broedend paartje. Raven staan bekend als slimme dieren die snel verstoord zijn. Elke foto hieronder is dan ook gemaakt vanaf een gepaste afstand met een 600mm lens tijdens steeds weer korte bezoekjes van maximaal een half uur. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik geen idee hoe het allemaal verder zal verlopen. De nestlocatie is op een populaire hondenuitlaatlocatie en ik ben al een keer aangesproken met ‘hoe staat het met de raven’ door een voorbijganger. Ik vrees dan ook het ergste qua drukte op het moment dat er jongen zijn en de mogelijke gevolgen daarvan. Precies om die reden heb ik dan ook besloten niet eerder foto’s te publiceren van dit nest tot het moment dat dit echt niet meer uitmaakt.

Laten we beginnen…

2 maart
N.a.v. een tip bezoeken we een landgoed ergens onder rook van Den Haag. Na redelijk wat zoeken vinden we het getipte en goed verscholen ravennest in de vork van een oude beuk. Door de takjes van het nest heen worden we gadegeslagen door een zwart oog waar zo nu en dan een vlies over verschijnt. Op dat moment hebben we nog geen raaf gehoord of gezien, alleen maar dat oog wat ons door de takjes van het nest heen aan staarde. Hoewel gezien de datum en de bouw van het nest er geen ruimte is voor iets anders dan een raaf maar blijven we sceptisch, een zwart oog kan immers tot veel soorten toebehoren en weten niet zeker of dit wel de getipte plek is.

 

Na ongeveer 15 minuten komt er in een werkelijk schitterende glijvlucht een raaf aan gevlogen. Het dier cirkelt om de boom en op dat moment verschijnt op het nest het broedende vrouwtje raaf. Het mannetje vliegt af naar een nabij gelegen boom en het vrouwtje volgt hem. Vanaf een meter of 30 afstand horen we de onmiskenbare roep van de raaf en zien we hoe het vrouwtje door het mannetje wordt gevoerd. Omdat broedende raven in deze fase erg verstoringsgevoelig zijn besluiten we te vertrekken zodat het vrouwelijke dier weer ongestoord verder kan gaan met broeden. Vanaf een nabij gelegen veld observeren we de nestboom nog enige tijd en zien we het mannetje achter kraaien en duiven aan jagen die iets te dicht bij de nestboom komen. Wanneer we via een andere weg terug lopen zien we een staart uitsteken op het nest. Het vrouwtje is weer veilig en wel terug en aan het broeden geslagen. Gezien ontlasting rondom het nest en de kleur daarvan gaan we er vanuit dat het broeden ergens is begonnen in de laatste week van februari 2019.

edit: na de foto’s beter te hebben bestudeerd ben ik tot de conclusie gekomen dat de uitwerpselen er voor het nest waren (takjes liggen er op) en derhalve is het als indicatie niet erg betrouwbaar.

7 maart

Een snelle inspectie leert ons dat het vrouwtje raaf nog steeds op het nest zit. We kunnen dus nu wel uitgaan van een serieuze broedpoging. Van het mannetje ontbreekt ieder spoor wat gezien de harde wind (windkracht 7 met harde windstoten) niet zo heel verwonderlijk is. Opvallend is dat het rondom de nestboom nagenoeg windstil is. Een goede keuze of toevallig handig? Uit de door mijn gemaakte foto’s blijkt dat de eerder genoemde ontlastingssporen niet al te betrouwbaar zijn. Het nest zelf lijkt over de spetters te zijn gebouwd hetgeen betekent dat het waarschijnlijk om oude ontlastingsresten gaat van voor de bouw van het nest. Wellicht raaf, wellicht iets anders maar zeker niet bruikbaar om vast te stellen wanneer er is begonnen met broeden.

Vrouwtje raaf op nest

9 maart

Door het onstuimige weer is het aanvankelijk allemaal iets anders dan op 2 maart. Bij aankomst in de ochtend (9.00AM) ontdekken we het vrouwtje op het nest en horen we iets later het mannetje luid roepen vanuit het bos. Snel ontdekken we de vermoedelijke oorzaak van dit geroep. Boven ons cirkelen 3 buizerds en wat later zien we het mannetje in de top van een naaldboom zitten. We zien geen interactie tussen de raven en de buizerds en wat later verdwijnen de buizerds uit beeld. Vlak voor we weer gaan, rond 10.00AM, nemen we een voedseloverdracht waar. Vlak bij de nestboom zitten beide dieren in een boom en na een minuut of 10 gaat het vrouwtje weer op het nest zitten en vliegt het mannetje af.

Vrouwtje raaf op nest

14 maart

Na een week van nog meer onstuimig weer met regen en zware windstoten bleek het vrouwtje bij aankomst (15:45PM)  nog strak op het nest te zitten. Bij aankomst zagen we een staart uitsteken en wat later werden we over de rand heen geobserveerd door het vrouwtje. Bij vertrek streek in een nabij gelegen boom het mannetje neer. Na enige tijd vertrok, net al wij, hij weer. Gedurende dit korte bezoek hebben we verder niets waargenomen.

23 maart

Op 16 maart was er niet bijster veel veranderd aan de situatie. Het vrouwtje zat op het nest en het mannetje ergens in de buurt. Het weer was ronduit erbarmelijk met heel veel regen en harde windstoten. 23 maart was daarentegen een geheel andere dag. Bij aankomst zagen we het mannetje door de bomen vliegen vrij snel gevolgd door het vrouwtje die van het nest afvloog. Dit was rond 9:00AM en het koppel streek neer in wat naaldbomen grofweg 100 meter verder. Na enige tijd vlogen ze door het gebied om vervolgens in een beuk te gaan zitten niet ver van de nestboom. Ergens rond 9:30 vlogen ze af en verdwenen uit beeld het nest onbeheerd en onbewaakt achterlatend.

Om 10:30 was er nog steeds geen spoor van de raven te bekennen waardoor langzaam maar zeker ons het akelige gevoel bekroop dat er iets mis was. Een vogel kan immers toch nooit zo lang een nest onbeheerd achter laten? We besloten weg te gaan en wat later op de dag weer terug te keren. Na een goede bak koffie waarbij de theorieën van links naar rechts schoten keerde we rond 12:00 terug naar de plek. Meteen al zagen we een staart uitsteken op het nest en hoorde we het bekende ‘krok’ geluid van het mannetje niet ver van de nestboom af. Na wat zoeken zagen we het mannetje zitten op zijn hoge naaldboom waar vanaf hij overzicht op het gebied en het nest heeft. Ze waren terug en het vrouwtje zat weer op het nest! Boven ons cirkelde drie buizerds. We ontwikkelde een theorie dat ze ergens in de buurt wel eens zouden kunnen gaan broeden. Lang konden we er niet over nadenken want het mannetje raaf vloog af en begon de buizerds uit het gebied te verjagen. Tot twee keer toe konden we een heus gevecht laag boven de grond waarnemen. De buizerds gingen er vandoor en het mannetje nam weer plaats op zijn hoge naaldboom.

Bij het verlaten van het gebied viel het ons op dat vrouwtje veel hoger op het nest zat dan alle keren daarvoor. Zouden er jongen zijn? We zijn begonnen met monitoren op 1 maart dus het zeker niet onwaarschijnlijk. Is het normaal dat een raaf meer dan uur van zijn nest af gaat in dit stadium? Lastige vraag. We houden erg veel afstand waardoor het goed mogelijk is dat ze wel op het nest zat maar zich dicht tegen de bodem van het nest aan heeft gedrukt, op die manier zouden we haar niet kunnen zien hoewel dit toch redelijk onwaarschijnlijk is.

Hoog op het nest…

Als altijd zal tijd het ons leren. In ieder geval zat bij het verlaten van het gebied het vrouwtje keurig op het nest en hield het mannetje de wacht in zijn hoge naaldboom.

6 april

Na wat verwarrende sessies waarbij er niets op het nest te zien was en de ouderdieren elkaar aan het liefkozen waren in een een boom nabij de nestboom was het vandaag toch eindelijk zover. Eerst liet één jong zich zien en na enige tijd kwamen er drie jongen over de rand te voorschijn. Ik kon mijn geluk niet op! In de voorgaande twee weken reageerde de ouderdieren furieus op buizerds die zich ook in het gebied ophouden. Dat er iets goeds gaande was wisten we dus al maar vandaag het zichtbare bewijs.

We vermoeden dat ze op 6 april 18 dagen oud zijn. Zo zittende op het nest zijn het dan al behoorlijke dieren.

20 april

De voorafgaande weken kenmerkte zich door drukte en pech. Druk op kantoor en mijn auto besloot er ook maar even mee op te houden. Toch probeerde ik minstens twee keer per week de jonge raven te bezoeken. Aanvankelijk dacht ik  dat er vier jonge raven waren. Wellicht is dit ooit zo geweest, is een vierde jong gesneuveld, maar op moment van schrijven zijn er drie prachtige bijna klaar om uit te vliegen raven aanwezig op het nest. Opvallend is het geluid wat ze produceren. Je zou verwachten dat de jongen zich heimelijk gedragen teneinde predatie te voorkomen. Bij raven is dit niet zo. Soms krijsen het werkelijk uit. Het stemgeluid is al zeer kenmerkend maar toch net even iets lichter/hoger dan bij volwassen raven.

23 april

We vermoeden dat het bijna zover is. Bij aankomst horen Arno en ik al vanaf ver de ouderdieren ‘krokken’. Zelfs zo dat we niet eens vreemd zouden hebben opgekeken als er al jong van het nest af was. Het bleek niet zo te zijn. Er  lieten zich bijna drie compleet volgroeide jonge raven zien waardoor we denken dat het allemaal niet heel lang meer kan duren.

Terwijl we, zoals te doen gebruikelijk, op een grote afstand het nest gadeslaan doen we een paar constateringen. Constateringen die, hoewel altijd lastig, ongetwijfeld met de aanwezigheid van dit nest raven te maken heeft. Zo zijn ekster, gaaien en kauwtjes doorgaans ruim vertegenwoordigd. In dit stuk bos ontbreekt elk spoor van ze. We hebben eerder gezien hoe de ouderdieren furieus kraaien en buizerds wegjoegen, het zal de gaaien en kauwtjes niet veel beter zijn vergaan.

Een andere constatering is dat het er op lijkt dat de ouderdieren maar weinig tijd zich direct bij het nest bevinden. Dit is een gewaagde stelling simpelweg omdat we daarvoor te kort per sessie aanwezig zijn geweest. Maar alle keren dat we er waren hoorden we de ouderdieren op grote afstand van het nest ‘krokken’. Slechts een keer hebben we ze elkaar zien ‘liefkozen’ in een nabij gelegen boom.

 

 

Ouderdier afvliegend.

Jonge raaf, klaar om uit te vliegen.

30 april

Dat was het dan. Bij aankomst bleek het nest leeg te zijn en al snel hoorde we geroep en zagen we ze soms door de bladeren heen overvliegen. In de afgelopen twee maanden stonden we hier twee keer per week verdekt opgesteld naar het nest te kijken. Het is maar een vreemd gezicht het zo verlaten te zien nu. Maar drie kleine raven zijn de wereld in getrokken en dat is altijd goed nieuws! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *