Nou ja, gekwaak… eigenlijk meer een soort geknor. Mijn slaapkamer is maar een paar meter van mijn vijver verwijderd en ieder voorjaar hoor ik ze ‘s nachts in koor knorren. Bruine kikkers dus. Ik woon in dit huis 23 jaar en al die jaren heb ik deze vijver en ook al die jaren wordt deze ieder voorjaar bezocht door tientallen bruine kikkers om hun dril af te zetten. Ze vormen zogenaamde paringsballen waarbij niet zelden het vrouwtje het niet overleefd. Maar het gaat hoort zoals dat hoort in de natuur, het voorbestaan van het individu is van ondergeschikt belang aan het voorbestaan van het soort. Vanaf hier nog maar even en het gras krioelt weer van de kleine bruine kikkertjes. 

4 Replies to “Vrolijk gekwaak….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *