Het wil nog maar niet echt lukken met de lente, een paar voorzichtige dagen met wat warmte maar verder dan dat komt het nog niet echt. Maar sperwers hebben daar geen boodschap aan en zijn druk met het voort laten bestaan van het soort, weer of geen weer. Ik monitor dit jaar op drie plaatsen sperwers. Sinds het begin van dit jaar ben ik autoloos en drie nesten is op de fiets net leuk te behappen. En op moment van schrijven wordt er gebouwd, gepaard en voor uren gerust. Een heerlijk moment in het seizoen. Ik monitor nu een jaar of acht a negen sperwers en dit is voor wat betreft sperwers de mooiste tijd van het jaar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *